tot

Online masterclass Aanbestedingsrecht en nationale veiligheid

Door de continue veranderende globale geopolitieke verhoudingen en de COVID-19 pandemie is de vraag hoe onze nationale veiligheid te waarborgen actueler dan ooit tevoren. Door globalisering en Europese integratie zijn staten meer afhankelijk van elkaar geworden, maar in crisissituaties blijken ze vaak nog steeds op zichzelf aangewezen. Op innovatieve wijze zullen wij op deze dag diverse mogelijkheden bespreken voor nationaal (inkoop)beleid die door richtlijnen en EU-verdragen worden geboden.

Programma

  • Wat valt onder het concept nationale veiligheid in juridische en politieke zin?
  • Welke mogelijkheden bevat het aanbestedingsrecht om adaptief (en preventief) te kunnen handelen ten aanzien van urgente crisissituaties, zoals COVID-19?
  • Op welke overheidsopdrachten zijn de defensierichtlijn en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied van toepassing?
  • Welke specifieke uitzonderingen gelden op dit terrein, waardoor er specifieke ruimte ontstaat voor nationaal (industrieel) veiligheidsbeleid?
    • Mogelijkheden voor nationaal veiligheidsbeleid op basis van de EU-richtlijnen; 
    • Mogelijkheden buiten de richtlijnen: artikel 346 VWEU en rechtvaardigingsgronden in het EU-recht.

Docenten

Prof. mr. Elisabetta Manunza en mr. Nathan Meershoek.

Specialisatieopleiding

Wilt u zich verder verdiepen in het aanbestedingsrecht? Dan is de specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk, waar het bovenstaande programma (facultatief) onderdeel van uitmaakt, wellicht wat voor u. 

Binnen dit executive programma met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen. Meer informatie over deze opleiding treft u op onze website.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Entree
€ 180,00
Aanmelden

Aanmelden voor deze dag kan via het online aanmeldformulier