Online Listening post: reflecteren op de samenleving

tot

Hoe ervaren wij de samenleving waarin we leven, wat doen recente en eerdere gebeurtenissen met ons als burger en hoe houdt dit ons bezig? Wat doen wij eigenlijk zelf met de samenleving?

Een paar voorbeelden van vragen waar tijdens - de voor iedereen toegankelijke - Listening Post bij stilgestaan zal worden. In een Listening Post kunnen de deelnemers hun rollen als burger onderzoeken en meer inzicht krijgen in de wijze waarop gebeurtenissen in de samenleving invloed hebben op hun eigen denken en handelen. Door te luisteren naar individuele concrete ervaringen met en gedachten, gevoelens en associaties over de samenleving, kan meer zicht ontstaan op bewuste en onbewuste dynamieken in de samenleving op dit moment en hoe we ons daartoe verhouden.

De Listening Post werkt volgens een beproefde methode. Sinds de jaren zeventig worden in diverse landen Listening Posts gehouden. Jaarlijks wordt het in ongeveer veertig landen georganiseerd. Dit jaar wordt op of rond 2 februari in 22 landen een Listening Post gehouden.  In Nederland wordt de Listening Post al vele jaren georganiseerd door RINO amsterdam, Lies Ruiter, het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, Martijn van der Spek en Martha Mens. Deze keer weer online in de vorm van een avondprogramma.

Doelgroep

Een Listening Post is een waardevolle ervaring gebleken voor mensen uit allerlei verschillende professies en levensfasen. Zij ontmoeten elkaar als burger en niet in hun professionele rol. Iedereen is welkom. Er is geen bepaalde ervaring, voorkennis of status nodig of gewenst.

Gratis toegang

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag vooraf aanmelden via inschrijving.

Programma

⦁ 19.00 – 20.15 uur: Delen van ervaringen in/met de samenleving
⦁ 20.15 – 20.45 uur: Identificeren van onderliggende thema’s
⦁ 20.45 – 21.30 uur: Uitwisselen hypotheses, analyse en reflectie

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Entree
Gratis
Aanmelden

Ondanks dat deelname gratis is, wel graag aanmelden via inschrijving. Voor meer informatie en inschrijving kijk op de website van Rino Amsterdam.