1 juni 2018 van 12:45 tot 14:15

Promotie Brita Schemmann

Online ideegeneratie en kennisproductie door middel van crowdsourcing

Het doel van Brita Schemmann’s proefschrift is inzicht verkrijgen in de manier waarop ideeën en kennis gegeneerd worden met behulp van crowdsourcing. Tevens wil het duidelijk maken wat de kenmerken zijn van het succesvol gebruik van crowdsourcing voor innovatie. 

Het succesvol genereren, selecteren en uitwerken van ideeën is cruciaal in de eerste stadia van een innovatieproces. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het gebruik van crowdsourcing tijdens deze fase kan nuttig zijn en kan leiden tot productideeën en -oplossingen die origineel zijn, voordelen hebben voor de cliënt, en succesvol zijn op de markt. Er is echter nog niet voldoende inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan crowdsourcing voor innovatie. 

De inzichten als gevolg van de drie empirische studies in dit proefschrift en het snelgroeiende aantal wetenschappelijke onderzoeken naar de verschillende onderliggende mechanismen van innovatie-crowdsourcing laten duidelijk zien dat er behoefte was aan een analytisch kader waarin verschillende gebieden van kennisproductie een plek hebben en waarin duidelijk wordt hoe nieuwe ideeën en oplossingen met succes kunnen worden verkregen uit de crowd. Het kader ontwikkeld in dit proefschrift definieert daarom vier verschillende gebieden van kennisproductie binnen innovatie-crowdsourcing. 

Het laat zien dat er geen enkele aanpak of strategie is die voor alle innovatie-crowdsourcing even nuttig zal zijn. Afhankelijk van het gebied van kennisproductie, zullen er juist verschillen moeten zijn in de wijze waarop de taak wordt geformuleerd en gepresenteerd, in de manier waarop de crowd wordt gestimuleerd, en in de interactie tussen de idee- of kennis-zoekende organisatie en de crowd.
 

Begindatum en -tijd
1 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
1 juni 2018 14:15
Promovendus
Brita Schemmann
Proefschrift
Crowdsourcing innovation: Understanding online idea generation and knowledge production
Promotor(es)
Prof. dr. K. Frenken
Co-promotor(es)
Dr. G.J. HeimeriksDr. A.M. HerrmannDr. M.M.H. Chappin