14 oktober 2019 van 13:30 tot 16:30

Onderzoek van promovendi begeleiden

Als promovendibegeleider ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook mede-onderzoeker, coach en beoordelaar. In deze cursus leer je omgaan met deze rollen. Vragen die aan bod komen: hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden, hoe signaleer je probleemgedrag en hoe ga je hiermee om? Hoe houd je rekening met verschillende werkstijlen en leerbehoeften en hoe communiceer je met elkaar over wederzijdse verwachtingen? 

Cursusdata

  • 14 oktober 2019
  • 11 november 2019
  • 25 november 2019
  • 16 december 2019
Begindatum en -tijd
14 oktober 2019 13:30
Einddatum en -tijd
14 oktober 2019 16:30