13 september 2019 van 10:30 tot 11:15

Onderzoek naar de rol van culture waarden bij de scholing van Chinese leraren-in-opleiding

Chinese leraren-in-opleiding hebben tegenwoordig te maken met uiteenlopende waardensystemen in de samenleving en in hun opleidingen. Oosterse en westerse waarden komen er gelijktijdig voor. 

Promovenda Liu beschrijft in haar proefschrift de waarden van Chinese leraren-in-opleiding in relatie tot hun persoonskenmerken; hun opvattingen over het leraarschap en hun professionele ontwikkeling in de context van de schoolstage op een middelbare school. 

Om culture waarden van de individuele studenten in kaart te kunnen brengen, heeft Liu de welbekende ‘culturele dimensies van Hofstede’ (vijf aspecten die een cultuur mede vormgeven) op landelijk niveau aangepast tot categorieën die mogelijk op een individueel niveau als analytische lens gebruikt kunnen worden.

De resultaten laten zien dat deze categorieën inderdaad bruikbaar zijn voor het in kaart brengen van de waarden van individuele Chinese leraren-in-opleiding. De culturele waarden van de studenten bleken ook weerspiegeld te worden in de evaluatie van hun eigen onderwijspraktijk, in het bijzonder in hun reacties op emotionele incidenten in de klas.

Chinese leraren-in-opleiding blijken gedurende hun stage zowel oosterse waarden, waarin de leraar centraal staat, als westerse waarden met een grotere leerlinggerichtheid belangrijk te vinden. Na hun stage stellen de meeste studenten zichzelf als leraar meer centraal dan ervoor.

In haar onderzoek toont Mei Liu aan dat het belangrijk is om in lerarenopleidingen rekening te houden met de persoonlijke (cultuur gerelateerde) waarden van de studenten. Daarnaast bieden de resultaten ook strategieën voor de bevordering van de professionele ontwikkeling van (Chinese) leraren-in-opleiding: bijvoorbeeld reflecteren op het eigen onderwijsgedrag met specifiek aandacht voor de weerspiegeling van tegenstrijdige waardensystemen.

Begindatum en -tijd
13 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
13 september 2019 11:15
Promovendus
Mei Liu
Proefschrift
Exploring culture-related values in Chinese student teachers’ professional self-understanding and teaching experiences
Promotor(es)
prof. dr. T. Wubbels
Co-promotor(es)
dr. R. Zwart
Entree
Gratis