11 oktober 2018 van 15:00 tot 20:00

Onderwijs meets Onderzoek

Het doel van deze conferentie is dat wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek gaan rond de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen. De organisatie is in handen van NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO.

Meer informatie over deze conferentie is te vinden op https://nvvw.nl/conferenties/onderwijsmeetsonderzoek/

 

 

Begindatum en -tijd
11 oktober 2018 15:00
Einddatum en -tijd
11 oktober 2018 20:00