12 juni 2017 van 15:00 tot 17:00

Onderwijs meets onderzoek

Op maandag 12 juni organiseren de NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO de tweede aflevering van de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’. Het doel van deze conferentie is dat wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek gaan rond de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.
Na de opening door Paul Drijvers wordt de plenaire lezing verzorgd door Susanne Prediger (TU Dortmund). Daarin staat de relatie centraal tussen wiskundig-didactisch onderzoek en de ontwikkeling van een schoolmethode. Vervolgens zijn er drie parallelle werkgroepen:

  1. Johan Deprez (KU Leuven) over de invloed van verschillende typen tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten op het voorstellingsvermogen van leerlingen;
  2. Michiel Doorman (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) over de rol van onderzoekend leren in wiskundeonderwijs en de samenhang met de andere bètavakken
  3. Jos Tolboom (SLO) over computer based mathematics en de mogelijke rol daarvan in een volgende generatie examenprogramma’s

Maandag 12 juni 2017, 15:00 – 19:00, inloop 14:30, Vergadercentrum Domstad, Utrecht. Kosten: € 75,- …. < lees verder >

Begindatum en -tijd
12 juni 2017 15:00
Einddatum en -tijd
12 juni 2017 17:00