16 november 2018 van 16:15 tot 17:00

Ondersteunen van hulpverleners en slachtoffers kan psychische klachten voorkomen

In haar dissertatie laat promovendus Juul Gouweloos-Trines zien welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische klachten bij hulpverleners en slachtoffers van een  vliegtuigongeluk. Daarnaast doet zij aanbevelingen hoe deze psychische klachten vroegtijdig te identificeren, zodat effectieve steun kan worden verleend.

 

Werkdruk of reorganisatie stressvoller dan beelden van seksueel geweld.

Uit een studie met 480 politieagenten, werkzaam in de opsporing van kinderpornografie en zedenzaken, bleek dat met name organisatorische stress van grote invloed is op het welzijn van medewerkers. Deze stressoren, zoals een hoge werkdruk of reorganisatie, zijn gerelateerd aan meer gezondheidsklachten dan de blootstelling aan beelden of verhalen van seksueel geweld. Bovendien toont Gouweloos in een studie onder 812 ambulancemedewerkers aan dat het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s en het krijgen van tijd om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, gerelateerd zijn aan verminderde gevoelens van angst en depressie.

Kijken uit een vliegtuigraam

Wat betreft tijdige identificatie van slachtoffers die risico lopen op psychische klachten, lijkt een proactieve aanpak aan te bevelen. Twee maanden na het ongeval met een vliegtuig van Turkish Airlines in 2009 gaf 33% aan psychische hulp nodig te hebben terwijl ze dit nog niet ontvingen. Dit percentage was 3.5 jaar na het ongeval verlaagd naar 11%.
Het gebruik van screeninginstrumenten om deze risicogroep te identificeren blijkt nog niet optimaal.

Begindatum en -tijd
16 november 2018 16:15
Einddatum en -tijd
16 november 2018 17:00
Promovendus
Juul Gouweloos-Trines
Proefschrift
Titel: Supporting civilians and professionals after crises. Implications for psychosocial care.
Promotor(es)
prof. dr. R.J. Kleber, prof. dr. P.A. Boelen
Co-promotor(es)
dr. H. te Brake
Meer informatie
Volledig proefschrift