19 september 2018 van 16:15 tot 17:00

Promotie Philip Kraaijenbrink

Onbemande vliegtuigjes bieden vernieuwende blik op puingletsjers

Onbemande vliegtuigjes, of drones, bieden een waardevolle manier om de dynamiek van puingletsjers in het Aziatisch hooggebergte te onderzoeken. Ze maken zeer gedetailleerde beelden en 3D-modellen van het gletsjeroppervlak mogelijk, die op unieke wijze de ruimtelijke variatie in smelt- en stroomsnelheid van deze gletsjers tonen.

Het smeltwater van gletsjers in deze regio is belangrijk in het dichtbevolkte benedenstroomse gebied, waar het wordt gebruikt voor landbouw en waterkrachtcentrales. Toekomstige veranderingen in de gletsjers als gevolg van klimaatverandering kunnen daarom van groot belang zijn. Veel van de gletsjers zijn bedekt met een laag puin die zorgt voor veranderingen in hun dynamiek en reactie op klimaatverandering. Hoe dit precies werkt, wordt echter nog niet volledig begrepen, deels omdat het puin veldmetingen compliceert. Om nieuwe inzichten te verkrijgen gebruikte deze studie drones om twee puingletsjers in de Himalaya in kaart te brengen.

De dronebeelden laten zien dat smelt en stroomsnelheid van puingletsjers zeer gevarieerd is en dat gletsjermeertjes en blootliggende ijskliffen aan het oppervlak lokaal de ijssmelt in grote mate kunnen verhogen. Met een drone gemeten oppervlaktetemperaturen geven aan dat ruimtelijke verschillen in puineigenschappen erg groot zijn en een belangrijke rol spelen. Door deze bevindingen in een grootschalig gletsjermodel te gebruiken, ontdekte Kraaijenbrink dat het puin zorgt voor een vertraging in het toekomstig verlies van gletsjerijs. Desondanks zal er een aanzienlijk algeheel verlies van gletsjerijs zijn in het Aziatisch hooggebergte gedurende de rest van de deze eeuw, met mogelijk sterke gevolgen voor de waterhuishouding in de regio.
 

Begindatum en -tijd
19 september 2018 16:15
Einddatum en -tijd
19 september 2018 17:00
Promovendus
Philip Kraaijenbrink
Proefschrift
High-resolution insights into the dynamics of Himalayan debris-covered glaciers
Promotor(es)
Prof. dr. S.M. de Jong
Co-promotor(es)
Dr. W.W. ImmerzeelDr. J.M. Shea