21 april 2017 van 12:45 tot 13:45

PhD promotie Swantje Falcke

On the move: Analyzing immigration determinants and immigrant outcomes

In dit proefschrift analyseert Swantje Falcke de determinanten van immigratie. Zij kijkt specifiek naar de rol van de omvang van de verzorgingsstaat in het land van herkomst en het land van bestemming voor educatieve selectie van immigranten (hoofdstuk 2) en de rol van familiebanden als determinanten van mobiliteitsintenties (hoofdstuk 3). Daarnaast bestudeerd zij uitkomsten van immigranten door te kijken naar zogenaamde ‘etnische boetes’ (ethnic penalties) als arbeidsmarktuitkomsten van tweede generatie immigranten (hoofdstuk 4).

In 2015 bevonden meer dan 240 miljoen mensen zich buiten hun geboorteland. Dit is gelijk aan 3,3 procent van de wereldbevolking (United Nations, 2015). Het aandeel immigranten in Europa steeg van 6,8 procent in 1990 tot 10,3 procent van de bevolking in 2015. Een vergelijkbare trend is zichtbaar in Noord-Amerika, waar het aandeel immigranten in dezelfde periode van 9,8 procent tot 15,2 procent steeg. Deze trends onderstrepen het belang om inzicht te verkrijgen in de determinanten van immigratie en de sociale en economische integratie van immigranten.

Begindatum en -tijd
21 april 2017 12:45
Einddatum en -tijd
21 april 2017 13:45
Promovendus
Swantje Falcke
Proefschrift
On the move: Analyzing immigration determinants and immigrant outcomes
Promotor(es)
Prof.dr. B. Unger
Co-promotor(es)
Prof. dr. H. Brücker