12 september 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Pierre Corvilain

On F-theory effective actions: From anomalies to Swampland

Snaartheorie is de meest succesvolle kwantumzwaartekrachttheorie, maar wordt gedefinieerd bij energieën die veel hoger zijn dan die we ervaren. Als we extrapoleren van die hoge energieën naar de onze, is het aantal oplossingen gigantisch (we spreken van een Landschap). Daarom wordt vaak beweerd dat alles mogelijk is in snaartheorie. We denken nu dat dit niet het geval is, omdat er theorieën zijn met lage energie die prima lijken maar niet kunnen worden verkregen uit de snaartheorie. Er wordt gezegd dat die in het Moerasland liggen.

Om onderscheid te maken tussen het Landschap en het Moerasland zijn verschillende criteria voorgesteld. In dit proefschrift kijken we naar enkele algemene eigenschappen van lage-energietheorieën afkomstig van een bepaalde klasse van snaartheorieconstructies (namelijk F-theorieconstructies). Voorbeelden zijn de beschrijving van de dynamiek van fotonen, de afwezigheid van zogenaamde anomalieën en de test van een Moeraslandcriterium voor die theorieën.

Begindatum en -tijd
12 september 2019 12:45
Einddatum en -tijd
12 september 2019 13:45
Promovendus
P.L.J. Corvilain
Proefschrift
On F-theory effective actions: From anomalies to Swampland
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. T.W. Grimm