18 mei 2017 van 13:25 tot 17:30

Omgevingsrecht in de Lage Landen: the sequel

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze fysieke leefomgeving. Dat Vlaanderen en Nederland op dit domein veel van elkaar kunnen leren, hoeft niet meer te worden herhaald. Tijdens deze workshop belichten gerenommeerde Vlaamse en Nederlandse sprekers enkele actueel in het oog springende thema’s uit eigen land/gewest.

De workshop wordt georganiseerd door het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) in samenwerking met de Universiteit Gent en de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR). Hij vindt plaats bij de Universiteit Gent (Rechtsfaculteit, Facultaire Raadszaal).

Programma
13u25-13u30

Inleiding door moderatoren Isabelle Larmuseau (VVOR) en Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht)

13u30-14u15

Verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen: recht en praktijk
Hendrik Schoukens (UGent/LDR) en Kelly Verhulst (stedenbouwkundig ambtenaar Roeselare)

14u15-14u30

Debat

14u30-15u00

Overstromingsrisicobeheer in Vlaanderen en Nederland: een vergelijking
Cathy Suykens (KU Leuven/Universiteit Utrecht) en Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht)

15u00-15u15

Debat

15u15-15u45

Koffiepauze

15u45-16u15

Het omgevingsrecht van de compacte stad: het omgevingsrechtelijk instrumentarium voor verdichting en functiemenging in het stedelijk gebied
Marlon Boeve (Universiteit Utrecht)

16u15-16u30

Debat

16u30-17u00

Hoe de omgeving ruimtelijk ordenen: kiezen voor een omgevingsplan of een omgevingsbesluit? 
Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht) en Dick van Straaten (Departement Omgeving)

17u00-17u15

Debat

17u15-17u30

Afsluiting

Logo's UU, UCWOSL en VVOR
Begindatum en -tijd
18 mei 2017 13:25
Einddatum en -tijd
18 mei 2017 17:30