18 mei 2018 van 10:30 tot 11:30

Omgaan met niveauverschillen in het rekenonderwijs

Leerlingen verschillen van elkaar, en deze verschillen zijn bijzonder uitgesproken in het basisonderwijs omdat leerlingen met uiteenlopende leerniveaus bij elkaar in de klas zitten. Het is een uitdaging voor leerkrachten om het onderwijs aan te passen aan deze niveauverschillen zodat iedere leerling krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft. 

In haar promotieonderzoek toont Emilie Prast hoe zij, met behulp van experts, een model heeft ontwikkeld dat leerkrachten kan ondersteunen bij het toepassen van differentiatie. Deze ‘differentiatiecyclus’ geeft aan hoe leerkrachten kunnen werken met niveaugroepen en daarbij iedere fase van de les af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen.

Prast laat zien dat een leerkrachttraining over differentiatie op basis van de differentiatiecyclus een klein positief effect had op de rekenprestaties van de leerlingen. Belangrijk is dat leerlingen van alle leerniveaus profiteerden. Echter, deze effecten werden niet opnieuw gevonden bij een tweede steekproef. Er is dus nog meer onderzoek nodig over omstandigheden die de effectiviteit van de training beïnvloeden.

Daarnaast onderzocht Prast in hoeverre leerkrachten de aanbevolen strategieën toepasten in hun rekenlessen. Het bleek dat algemene strategieën zoals het werken met niveaugroepen en verwerkingsopdrachten op drie niveaus (bijvoorbeeld opdrachten met 1, 2 of 3 sterren uit het rekenboek) al vaak werden toegepast. Er was nog weinig aandacht voor de specifieke behoeften van hoogpresterende leerlingen, met name in instructie. Ook kwalitatieve strategieën voor afstemming op individuele onderwijsbehoeften werden relatief weinig geobserveerd. Prasts promotieonderzoek biedt dus concrete aanknopingspunten voor verbetering van differentiatie. Dit is belangrijk voor het Passend Onderwijs.

Begindatum en -tijd
18 mei 2018 10:30
Einddatum en -tijd
18 mei 2018 11:30
Promovendus
Emilie Prast
Proefschrift
Differentiation in primary mathematics education
Promotor(es)
Prof.dr. J.E.H. van LuitProf.dr. E. Kroesbergen
Co-promotor(es)
dr. E. van de Weijer-Bergsma