14 oktober 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Yanzhang Luo

NMR-based structural biology of microtubules and of microtubule-associated proteins

De dynamische instabiliteit van microtubuli (MTs) is een essentieel kenmerk van eukaryote cellen en gerelateerd aan basale cellulaire processen zoals intracellulair transport, celdeling, migratie of polarisatie. Microtubulus-geassocieerde eiwitten (MAPs) zijn kritisch betrokken bij dergelijke MT-dynamica door binding aan MTs en het hervormen van de moleculaire en structurele organisatie.

Hoewel de structuur en dynamiek van MTs, evenals het MT-interactomisch netwerk de afgelopen decennia intensief zijn bestudeerd, blijft een gedetailleerd inzicht in hoe MAPs en MTs interacteren en hoe ze gezamenlijk bijdragen aan het functioneren van MT in de cel grotendeels ongrijpbaar. Om deze reden is kennis op atomair niveau over de structurele organisatie van MT-MAPs-complexen cruciaal voor het begrijpen van de mechanistische details van het MT-interactoom en zijn dynamische kenmerken.

In dit proefschrift was het mijn doel om de bindingswijzen van specifieke MAPs aan MTs te bestuderen en aan de andere kant ook structurele en dynamische veranderingen van MTs te onderzoeken die optreden na MAP-binding. De studies gepresenteerd in dit proefschrift waren gebaseerd op de ontwikkelingen in vaste-fase-NMR (ssNMR) spectroscopie om grote eiwitcomplexen te bestuderen, waaronder het gebruik van 1H-gedetecteerde ssNMR en dynamische nucleaire polarisatie (DNP).

Begindatum en -tijd
14 oktober 2019 16:15
Einddatum en -tijd
14 oktober 2019 17:15
Promovendus
Y. Luo
Proefschrift
NMR-based structural biology of microtubules and of microtubule-associated proteins
Promotor(es)
prof. dr. M. Baldus
Co-promotor(es)
dr. G.E. Folkers