10 december 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Tatjana Puškarov

Niet-evenwichtseigenschappen van de Ising keten in een transversale veld

De hoofdrol van dit proefschrift wordt gespeeld door een 1d spinketen-model, het Ising model in een transversaal veld (TFI). Ising keten modelleert spin-1/2 deeltjes met paarsgewijze interacties met de naaste buren en een koppeling met een extern magnetisch veld. De competitie tussen de koppelingen tussen de buren, die probeert de naburige spins gelijk te richten, en de externe veldkoppeling, die probeert de spins in zijn richting om te draaien, is verantwoordelijk voor de quantumfaseovergang tussen het georderde (anti)-ferromagnetische en de ongeorderde paramagnetische fase. Van hieruit zien we dat de basis van de aantrekkelijkheid van het TFI-model tweeledig is—het is gecompliceerd genoeg om een fase-overgang te vertonen, maar ook eenvoudig genoeg om het precies te kunnen worden opgelost door het in vrije fermionen te afbeelden. Dit maakt de Ising keten een ideale speelplaats voor het testen van algemene ideeen, bijvoorbeeld—wat gebeurt er met een spinsysteem als we het heftig schudden. Dit is precies de vraag die het grootste gedeelte van dit proefschrift behandelt, met behulp van verschillende manieren om de Ising keten uit evenwicht te verstoren, zodat we vervolgens kunnen kijken naar wat er daarna gebeurt.

Begindatum en -tijd
10 december 2018 10:30
Einddatum en -tijd
10 december 2018 11:30
Promovendus
T. Puškarov
Proefschrift
Non-equilibrium properties of quantum spin chains
Promotor(es)
prof. dr. ir. H.T.C. Stoof
Co-promotor(es)
dr. D. Schuricht