11 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie José Moya Cancino

New Insights in the Activation and Deactivation of Cobalt-Titania Fischer-Tropsch Synthesis Catalysts

Het werk gepresenteerd in dit proefschrift richt zich op de activerings- en deactiveringsprocessen van een Co / TiO2 Fischer-Tropsch Synthese (FTS) katalysator met behulp van een reeks krachtige in-situ of operando spectroscopie en microscopie methoden.

In hoofdstuk 2 zijn het activerings- en deactiveringsproces van afzonderlijke Co / TiO2-katalysatordeeltjes bestudeerd met behulp van Scanning Transmission X-ray Microscopy (STXM) onder relevante reactieomstandigheden.

In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe op laboratorium-gebaseerde XANES-opstelling beschreven en gebruikt die het mogelijk maakt om een ​​eerste van zijn type in-situ lange termijn FTS-experimenten uit te voeren.

Hoofdstuk 4 presenteert een uitgebreid XAS-onderzoek naar kobaltcarbide (Co2C) met behulp van zowel op laboratoriumtechnologie gebaseerde als synchrotron gebaseerde XANES-technieken.

In Hoofdstuk 5 is voor de eerste keer röntgen Raman-spectroscopie (XRS) in situ gecombineerd met Röntgendiffractie (XRD) toegepast voor de FTS-reactie onder relevante omstandigheden van temperatuur en druk.

En in Hoofdstuk 6 worden de constructie en eerste metingen van een operando hogedruk Raman-spectroscopie-opstelling beschreven en ontwikkeld in ons laboratorium om langdurige FTS-experimenten uit te voeren onder relevante omstandigheden (bijvoorbeeld 10 bar en 523 K).

Begindatum en -tijd
11 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
11 september 2019 11:30
Promovendus
J.G. Moya Cancino
Proefschrift
New Insights in the Activation and Deactivation of Cobalt-Titania Fischer-Tropsch Synthesis Catalysts
Promotor(es)
prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen
Co-promotor(es)
dr. F. Meirer