tot

Negatieve gevolgen antidepressiva en psychologische behandelingen niet uitgesloten

Antidepressiva en vermoeide vrouw

Huidige internationale richtlijnen adviseren alle zwangere vrouwen te screenen en vervolgens te behandelen voor de veelvoorkomende psychische stoornissen zoals depressie en angst. Dit gebeurt ook met de onderliggende gedachte dat wat werkt en goed is voor de zwangere vrouw, ook de negatieve gevolgen van de psychische stoornissen voorkomt of vermindert bij de kinderen.

In haar proefschrift adviseert promovenda Marlies Brouwer voorzichtig te zijn met deze aanbeveling wat betreft de kinderen. Negatieve gevolgen voor het kind van het gebruik van antidepressiva én van psychologische behandelingen tijdens de zwangerschap kunnen niet worden uitgesloten.

Daarnaast toont Brouwer aan dat, tot dat moment, er geen gerandomiseerde studies waren naar de negatieve of positieve effecten van medicatie behandelingen (zoals antidepressiva) voor veelvoorkomende psychische klachten tijdens de zwangerschap op het kindje.

Marlies Brouwer heeft een eerste wereldwijd gerandomiseerde studie gedaan naar een kortdurende psychologische training in combinatie met het afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap (Stop or Go studie). De resultaten van die studie impliceren dat deze training mogelijk even goed beschermt tegen veranderingen van emoties en terugval van depressie als het gebruik van antidepressiva. Belangrijk is dat uit deze studie blijkt dat het afbouwen en de training geen negatieve gevolgen lijken te hebben voor het geboortegewicht van de baby.

Vooralsnog lijken de beschikbare en onderzochte behandelingen voor veelvoorkomende psychische stoornissen niet de overdracht van veelvoorkomende psychische stoornissen van ouders op kind te voorkomen op de korte termijn. Transgene rationeel onderzoek is cruciaal om aangrijpingspunten te vinden waarmee veelvoorkomende psychische stoornissen kunnen worden voorkomen zodat toekomstige generaties minder belast worden met deze belastende psychische stoornissen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Marlies Brouwer
Proefschrift
Exploring transgenerational approaches to prevent common mental disorders
Promotor(es)
prof. dr. C.L.H. Bockting
Co-promotor(es)
dr. M.P. Lambregtse-van Den Berg, dr. A.D. Williams, dr. H. Burger
Entree
gratis
Aanmelden

Aanmelden is niet nodig.