12 december 2014 van 12:15 tot 14:15

Nederlandse dovenonderwijs van 1790 tot 1990

Universiteitsbibliotheek Uithof
hier een titel

De vraag “School, waar?” die doven elkaar stellen, toont dat het dovenonderwijs de bakermat is van de dovengemeenschap.

In haar promotieonderzoek bestudeert Corrie Tijsseling het Nederlandse dovenonderwijs, en de betekenis ervan voor de Nederlandse dovengemeenschap. Interessant is dat dit onderwijs langs levensbeschouwelijke scheidslijnen georganiseerd was, binnen de verzuilde Nederlandse samenleving. De ontwikkelingsgeschiedenis van de opvattingen over doven, hun opvoeding en onderwijs in het Nederlandse dovenonderwijs is in kaart gebracht.

Er zijn drie Nederlandse doveninstituten met een verschillende levensbeschouwelijke grondslag onderzocht: een neutraal instituut, een katholiek instituut en een gereformeerd instituut. De onderzochte periode is 1790 tot 1990: vanaf de oprichting van het eerste doveninstituut tot het hoogtepunt van de emancipatiebeweging onder doven.

Begindatum en -tijd
12 december 2014 12:15
Einddatum en -tijd
12 december 2014 14:15
Promovendus
Corrie Tijsseling
Proefschrift
‘School, waar?’ Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990
Promotor(es)
Prof. dr. Willem Koops
Entree
gratis