Navigating Intersectional Realities through Smart Urbanism: Gender, Media and Design

Call for abstracts!

tot
© iStockphoto.com

Slimme steden worden over de hele wereld geprezen als steden die voordelen opleveren voor alle burgers, maar in werkelijkheid plukt niet iedereen de vruchten niet voor iedereen even zoet. Het discours van de slimme stad discours claimt een weg naar duurzaamheid, gelijkheid en veiligheid in stedelijke ruimtes door het gebruik van gegevens, sensoren, dashboards, platforms en infrastructuren. Kwetsbare groepen en mensen in de marge blijven echter grotendeels afwezig in deze discussies en ontwikkelingen.

De voertaal van deze conferentie is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
To be announced