12 februari 2015 van 16:15 tot 17:15

Nauwkeurigere bestraling baarmoederhalskanker onder MRI

Bij patiënten met baarmoederhalskanker is het zinvol om ter controle een MRI-scan te maken vlak voor zij inwendige bestraling ofwel brachytherapie krijgen. Door beweging en vulling van blaas en darmen kan er namelijk een andere bestralingsdosis nodig zijn dan eerder was vastgesteld. Zo nodig kan het geplande bestralingsschema nog aangepast worden om een te hoge dosis straling op de organen te voorkomen. Dit blijkt uit het proefschrift van Christel Nomden, die de toegevoegde waarde onderzocht van MRI tijdens brachytherapie.

Zij laat ook zien dat een betere dosisverdeling wordt bereikt bij het gebruik van specifieke applicators voor de brachytherapie, de zogenoemde 'Utrecht applicator'. Daarmee kan een hogere dosis bestraling op het tumorweefsel worden bereikt, terwijl de omringende gezonde organen gespaard worden.

In Nederland worden patiënten met gevorderde baarmoederhalskanker behandeld met bestraling (inwendig en uitwendig) en chemotherapie. Om de controle van de tumor en overleving van de patiënt zo hoog mogelijk te krijgen en de bijwerkingen minimaal, is het belangrijk om de bestralingsdosis zo goed mogelijk af te geven aan de tumor.

De combinatie van chemo-radiatie en brachytherapie onder MRI heeft geleid tot een zeer hoge driejaars lokale controle van maar liefst 93%.

Begindatum en -tijd
12 februari 2015 16:15
Einddatum en -tijd
12 februari 2015 17:15
Promovendus
Christel Nomden
Proefschrift
Radiotherapy of advanced cervical cancer: Impact of MRI guidance on brachytherapy
Promotor(es)
Prof. dr. ir. J.J.W. LagendijkProf. dr. M. van Vulpen
Co-promotor(es)
Dr. A.A.C. de LeeuwDr. I.M. Jürgenliemk-Schulz
Entree
Gratis