13 juli 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie Rosalien Jezeer

Natuurvriendelijke cacao- en koffieplantages zijn wel degelijk economisch rendabel

Natuurvriendelijke cacao- en koffieplantages met schaduwbomen zijn wel degelijk economisch rendabel. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Rosalien Jezeer. Op vrijdag 13 juli verdedigt ze haar proefschrift.

Agroforestry systemen (integratie van bomen in landbouwsystemen) worden aangemerkt als een veelbelovende benadering om lokale economische ontwikkeling te verenigen met het behoud van biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten. De helft van de vlinders en vogels die in tropisch bos voorkomt, is bijvoorbeeld ook terug te vinden in koffieplantages met schaduwbomen. Maar onduidelijk was of deze vorm van landbouw economisch net zo rendabel is als plantages zonder schaduwbomen. Daardoor zijn veel boeren wereldwijd overgeschakeld van traditionele teeltsystemen met schaduw, naar milieubelastende monoculturen.

'Lang is gedacht dat natuurvriendelijke landbouw altijd meer geld kost. Dat is dus niet waar'

Jezeer interviewde 162 kleinschalige boeren in San Martín, Peru – aangevuld met veldmetingen van 62 koffieplantages. Wat bleek: de opbrengst van de schaduwsystemen was lager (-26 procent), maar door de hogere prijs die boeren ontvingen voor hun bonen door een mix van certificering en betere kwaliteit van de oogst, waren de netto inkomsten significant hoger (+23 procent). Daarnaast zijn boeren met agroforestry systemen aanzienlijk minder geld kwijt aan bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en verdienen ze een aanzienlijk bedrag aan de producten uit de schaduwbomen. “Dit proefschrift laat zien dat natuurvriendelijk management van een  plantage ecologische en economische baten oplevert en dat de boeren daardoor beter af zijn”, zegt Rosalien Jezeer. “Lang is gedacht dat natuurvriendelijke landbouw altijd meer geld kost. Dat is dus niet waar.”

Backbone

De resultaten van het onderzoek van Jezeer zijn breder toepasbaar. “De kleine boer is de backbone van de koffie- en cacaoteelt. De precieze opbrengst is afhankelijk van de locatie – het scheelt veel of je bijvoorbeeld op de noord- of zuidkant van een berg zit – maar over het algemeen kun je zeggen dat agroforestry een economisch rendabel alternatief biedt voor de grootschalige teelt in monoculturen die veel milieuschade oplevert.”

Begindatum en -tijd
13 juli 2018 14:30
Einddatum en -tijd
13 juli 2018 15:15
Promovendus
Rosalien Jezeer
Proefschrift
Shedding Light in Shade- Reconciling Livelihoods and Biodiversity in Coffee Agroforests
Promotor(es)
Prof. dr. H.M. JungingerProf. dr. R.G.A. Boot
Co-promotor(es)
Dr. P.A. VerweijDr. M.J. Santos