16 mei 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Ian Koetsier

Natuurrampen leiden tot een substantiële toename van de staatsschuld en kuddegedrag van pensioenfondsen stabiliseert financiële markten in een crisis.

Grote natuurrampen, zoals recent de orkanen Katrina en Irma, laten een spoor van vernielingen achter. Overheden van getroffen landen moeten plotseling noodhulp en wederopbouwactiviteiten financieren. Wat zijn de effecten hiervan op de staatsschuld? Grote natuurrampen hebben een substantiële impact op de staatsschuld. Aan de hand van de panel synthetic control-methode, vinden we een gemiddelde toename van de staatsschuld met 11.3% van het bbp en een mediaan toename van de staatsschuld met 6,8% van het bbp na een grote natuurramp.

Stormen, overstromingen en aardbevingen leiden tot nog grotere stijgingen van de staatsschuld. De stijging van de staatsschuld blijft bestaan in ieder geval tot tien jaar na de ramp. Mogelijk is de impact van een natuurramp nog groter dan nu geschat: door lange termijn wederopbouwactiviteiten en grotere lasten door de opgebouwde schuld, zou de staatsschuld na onze onderzoekperiode van tien jaar nog verder stijgen.

Kuddegedrag van grote beleggers kan instabiliteit op de financiële markten veroorzaken. Dit proefschrift bestudeert of deze bewering klopt voor het handelsgedrag van Nederlandse pensioenfondsen in staatsobligaties en in beleggingscategorieën.Nederlandse pensioenfondsen vertonen in hun handel in staatsobligaties en beleggingscategorieën kuddegedrag. We vinden bewijs voor stabilisatie en destabilisatie voor onze gehele onderzoekperiode. Als we de tijdsperiode verdelen in crisis en niet crisis perioden, vinden we stabilisatie tijdens verschillende crises. Dit kan opwegen tegen destabilisatie onder normale marktcondities. Stabilisatie treedt immers op wanneer dat het hardst nodig is, namelijk tijdens een crisis.Bijdrage van kuddegedrag aan stabilisatie in extreme marktomstandigheden komt door herbalanceren.

 

Begindatum en -tijd
16 mei 2018 10:30
Einddatum en -tijd
16 mei 2018 11:30
Promovendus
Ian Koetsier
Proefschrift
Natuurrampen leiden tot een substantiële toename van de staatsschuld en kuddegedrag van pensioenfondsen stabiliseert financiële markten in een crisis.
Promotor(es)
Brigitte Unger
Co-promotor(es)
Jaap Bikker