20 februari 2020 van 12:00 tot 13:00

UCEMS-lunchbijeenkomst

Muziek en baljuwschap in de Vroegmoderne Tijd

Links: Anne Willem Jacob Joost Baron van Nagell, Landcommandeur van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, 1918-1936. Rechts: Jacob Taets van Amerongen, Landcommandeur, 1579–1612. Bron: Wikimedia
Links: Anne Willem Jacob Joost Baron van Nagell, Landcommandeur van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, 1918-1936. Rechts: Jacob Taets van Amerongen, Landcommandeur, 1579–1612. Bron: Wikimedia

Op 20 februari vindt de volgende UCEMS-lunchbijeenkomst plaats. UCEMS-lunchbijeenkomsten zijn dé gelegenheid om collega’s en studenten met interesse in de vroegmoderne periode te ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we in informele setting lopend onderzoek van twee onderzoekers, op de eerstvolgende bijeenkomst zijn dat dr. Rebekah Ahrendt (Muziekwetenschap) en dr. Renger de Bruin (Economische en sociale geschiedenis). We beginnen de bijeenkomst altijd met een bookpitch: welk boek zou elke vroegmodernist gelezen moeten hebben? Het woord is wat dat betreft tijdens de komende bijeenkomst aan prof. dr. Harald Hendrix (Italiaans).

Programma 

  • Pitch: Harald Hendrix
  • Rebekah Ahrendt, ‘A Philadelphian Opticks of Music?’ 
  • Renger de Bruin, ‘An Elite within Dutch Nobility: the Teutonic Order Bailiwick of Utrecht after 1640’.
Begindatum en -tijd
20 februari 2020 12:00
Einddatum en -tijd
20 februari 2020 13:00
Entree
Gratis entree