10 september 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Bo Lou

Multifunctionele polymere nanodeeltjes voor afgifte van RNA: van formulering tot immunotherapie van kanker

In het afgelopen decennium hebben belangrijke ontwikkelingen in de werkingsmechanismen van coderende en niet-coderende ribonucleïnezuren (RNA) en de synthese van ribonucleotide analogen ervoor gezorgd dat RNA therapeutica een veelbelovend therapeutische entiteit zijn geworden voor de behandeling van een breed scala aan medische aandoeningen. Het gebruik van RNA als geneesmiddel geeft ons de mogelijkheid veel meer targets te bereiken dat tot nu toe mogelijk was met kleine moleculen en eiwitten. RNA therapeutica worden momenteel in verschillende klinische onderzoeken getest, bijvoorbeeld de toepassing van korte, interferende RNAs (siRNA) voor de behandeling van nier- en leverstoornissen, boodschapper-RNA (mRNA) voor het bestrijden van kanker en recentelijk guide RNA (gRNA) voor het gericht sturen van Cas endonucleoasen naar specifieke genoomsequenties voor het initiëren van genmodificatie [1]. Een belangrijk probleem in de ontwikkeling van RNA therapeutica is gerelateerd aan de inherente eigenschappen van het molecuul: niet gemodificeerd RNA is gevoelig voor afbraak van nucleasen, kan het immuunsysteem activeren en is uit zichzelf niet in staat om passief celmembranen te passeren. Daarom zijn dragersystemen die RNA therapeutica op de plaats van werking kunnen afleveren en helpen bij de intracellulaire afgifte van RNA zeer gewenst. Binnen het scala aan dragersystemen voor RNA zijn degenegebaseerd op synthetische polymeren van bijzonder belang vanwege hun hoge mate van chemische flexibiliteit en de mogelijkheid om verschillende functionaliteiten te integreren om specifieke membraanbarrières zoals hierboven genoemd te overwinnen. In dit proefschrift heb ik me gericht op het ontwikkelen van nieuwe en multifunctionele polymere dragersystemen voor verschillende therapeutische RNA-toepassingen waaronder de gerichte afgifte van siRNA aan tumorcellen, het gebruik van synthetisch, enkelstrengs RNA als adjuvans voor vaccins en tenslotte afgifte van mRNA coderend voor eiwitantigenen aan dendritische cellen voor immunotherapie van kanker.

Begindatum en -tijd
10 september 2018 14:30
Einddatum en -tijd
10 september 2018 15:30
Promovendus
B. Lou Msc
Proefschrift
Multifunctional polymeric nanoparticles for RNA delivery: from carrier design to cancer immunotherapy
Promotor(es)
prof. dr. ir. W.E. Hennink
Co-promotor(es)
dr. E. Mastrobattista