24 juni 2019 van 15:30 tot 17:30

Morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid

© iStockphoto.com

Op 24 juni organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) het symposium 'Morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid' in Amsterdam. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het onderzoeksproject Fair Limits.

Samen moeten we onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om klimaatverandering af te remmen (klimaatmitigatie), en we moeten ons ondertussen ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Tijdens dit symposium wordt deze themathiek vanuit de ethiek benaderd. Hebben we morele plichten om iets aan klimaatverandering te doen? En zo ja, waarom? Is de overheid aan zet? Of moeten burgers ook actie ondernemen?

programma

  • Prof. dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht – Inleiding
  • Prof. dr. Detlef van Vuuren, senior wetenschappelijk onderzoeker Sector Klimaat, Lucht en Energie, PBL, en hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change, Universiteit Utrecht – De klimaatuitdaging: wat is er nodig en wat staat er op het spel?
  • Prof. dr. Marcus Düwell, directeur van het Ethiek Instituut en hoogleraar wijsgerige ethiek, Universiteit Utrecht – Klimaatverandering en de ethiek van de toekomst
  • Prof. dr. Marc Davidson, bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief, Universiteit Maastricht – Wie behoort de klimaatuitdaging aan te gaan?
Begindatum en -tijd
24 juni 2019 15:30
Einddatum en -tijd
24 juni 2019 17:30