Van tot

MOOC over mensenrechten: Human Rights for Open Societies

Janneke Gerards en Antoine Buyse in de MOOC Mensenrechten
Professoren Janneke Gerards en Antoine Buyse van de Universiteit Utrecht tijdens de Human Rights MOOC.

Vanaf 4 mei biedt de Universiteit Utrecht opnieuw de succesvolle MOOC (Massive Online Open Course) ‘Human Rights for Open Societies – An introduction into the European Convention on Human Rights’ aan. Deze Engelstalige cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bescherming van mensenrechten en het idee van open samenlevingen. Bijna 20.000 mensen namen al deel aan eerdere edities van deze online cursus. Aanmelden kan op Coursera

Mensenrechten staan op veel plekken in de wereld onder druk, óók tijdens de coronacrisis. Leer in deze MOOC over eerdere mensenrechtenschendingen: vredige protesten die gewelddadig zijn neergeslagen, oneerlijke verkiezingen. Minderheden die niet worden betrokken bij besluitvorming. Dit alles bedreigt het ideaal van een open samenleving waarin wij allemaal vrij en gelijk kunnen participeren.

Gratis online cursus 

In deze online cursus geven hoogleraren Antoine Buyse (mensenrechten) en Janneke Gerards (fundamentele rechten) samen met Claire Loven een introductie op één van ’s werelds meest ingewikkelde mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit internationale verdrag is één van de meest succesvolle instrumenten om de menselijke waardigheid te beschermen en het is cruciaal voor het bereiken van een open samenleving. In de cursus zul je ontdekken wat dit verdrag inhoudt en hoe het de mensenrechten en het idee van een open samenleving in Europa wil bevorderen.

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de klachtprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de vrijheid van meningsuiting en demonstratie, het recht om te stemmen, het verbod van discriminatie en rechten van migranten, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Entree
Gratis
Aanmelden

Via Coursera

Meer informatie
MOOC Human Rights for Open Societies, op Coursera