tot

Promotie van J. LI MSc

Molecular Rhenium and Molybdenum-based (pre)catalysts for the deoxydehydration of vicinal diols and biomass-derived polyols

Vanwege de uitputting en de daarmee gepaard gaande geleidelijke stijging van de kostprijs van fossiele grondstoffen is de ontwikkeling van nieuwe toeleveringsketens voor de chemische industrie, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa, van groot belang. Door middel van zogenaamde deoxydehydratatie(DODH)-reacties kunnen chemische stoffen met een hoog zuurstofgehalte (diolen en polyolen), die in hoge mate voorkomen in grondstoffen afgeleid van biomassa, omgezet worden in de overeenkomstige olefines. Dergelijke olefine-producten worden op grote schaal gebruikt door de chemische industrie, o.a. voor de productie van een groot scala plastics. Op deze manier maken DODH-reacties het mogelijk om plastics te maken uit biomassa.

Het proefschrift van Jing Li beschrijft verschillende katalytische systemen voor de katalytische DODH van diolen en polyolen, met als doel om nieuwe (pre)katalysatoren voor DODH-reacties te ontdekken of om de katalysator-evolutie onder katalytische omstandigheden te onderzoeken. Zowel laag-valente als hoog-valente reniumcomplexen zijn onderzocht als (pre)katalysatoren voor de DODH van diolen en polyolen. Met behulp van deze renium (pre)katalysatoren kunnen polyolen afgeleid van biomassa omgezet worden in de overeenkomstige olefinen met redelijke tot hoge opbrengsten, waarmee het doel van biomassaconversie wordt gerealiseerd. Het proefschrift beschrijft ook de ontwikkeling van een nieuwe DODH-katalysator gebaseerd op het chemische element molybdeen, die als alternatief gebruikt kan worden voor katalysatoren gebaseerd op het relatief schaarse element renium.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
J. LI MSc
Proefschrift
Molecular Rhenium and Molybdenum-based (pre)catalysts for the deoxydehydration of vicinal diols and biomass-derived polyols
Promotor(es)
prof. dr. R.J.M. Klein Gebbink