20 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie van Louris Feitsma

Moleculaire mechanismen van eiwitinteracties in hemostase en bacteriële infecties

De menselijke huid vormt de eerstelijns bescherming tegen het binnendringen van ziekteverwekkers en de beschadiging van onderliggende organen, zoals het kwetsbare bloedvatenstelsel. Een snee met bijvoorbeeld een scherp voorwerp gaat doorgaans gepaard met beschadiging van één of meerdere aders en zorgt voor een bloeding. Dit leidt direct tot de activatie van zowel bloedplaatjes als witte bloedcellen, die respectievelijk zorgen dat de wond wordt afgedicht (hemostase) en aanwezige bacteriën worden uitgeschakeld (inflammatie).

De mechanismen van de onderliggende activatie- en regulatieprocessen zijn niet of nauwelijks bekend. Wetenschappelijk onderzoek op dit terrein geniet momenteel dan ook aanzienlijke internationale aandacht. Hierdoor kan in de toekomst medisch ingrijpen mogelijk worden bij aandoeningen waarbij hemostase of inflammatie ongewenst is, zoals bij trombose of auto-immuunziekten.

Louris Feitsma laat in zijn promotieonderzoek zien dat de receptor die verantwoordelijk is voor de activatie van bloedplaatjes op een andere manier aan de beschadigde vaatwand bindt dan voorheen aangenomen werd. Dit heeft grote gevolgen voor de bestaande modellen van hemostase en de toekomstige ontwikkeling van medicijnen om trombotische processen te kunnen reguleren.

 Daarnaast laat Feitsma zien dat sommige bacteriën, zoals de Stafylokokken-familie – waartoe ook de multiresistente MRSA-bacterie behoort – in staat zijn om een belangrijk activatiemechanisme van ons afweersysteem te blokkeren. Deze bacteriën ontwijken daarmee detectie en vernietiging door hun gastheer en kunnen zich ongestoord verder vermenigvuldigen.

Op basis van dit onderzoek kunnen zowel volledig nieuwe typen antibiotica als remmers voor ontstekingsreacties ontwikkeld worden. De laatstgenoemden zouden in de toekomst ingezet kunnen worden bij behandeling van bijvoorbeeld auto-immuunziekten.

Begindatum en -tijd
20 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
20 september 2017 15:30
Promovendus
L.J. Feitsma
Proefschrift
Molecular mechanisms of platelet activation and immune evasion
Promotor(es)
prof.dr. P. Gros
Co-promotor(es)
dr. E.G. Huizinga