tot

Promotie Lasse Grimmelt

Moderne toepassingen van de cirkelmethode

De cirkelmethode is een wiskundige methode om additieve problemen in de gehele getallen te bestuderen. Deze methode werd voor het eerst aan het begin van de afgelopen eeuw gebruikt en heeft sindsdien geleid tot vele moderne varianten waarmee nieuwe problemen opgelost kunnen worden. In dit proefschrift worden dezen toegepast om drie nieuwe resultaten te bewijzen. Achter de voornaamste resultaten ligt het volgende idee: door de klassieke cirkelmethode te gebruiken, krijgen we preciese modellen waarmee we additieve problemen op kunnen lossen. Soms is niet alle informatie die hiervoor vereisd is beschikbaar. Echter, zo lang als we een geschikt omhulsul kunnen vinden voor het object waar we geïnteresseerd in zijn, kunnen we aantonen dat het model zich niet te wild gedraagt en het additieve probleem oplossen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
L.P. Grimmelt
Proefschrift
Modern Applications of the Circle Method
Promotor(es)
prof. dr. G.L.M. Cornelissen
Co-promotor(es)
dr. D. Schindler