5 juni 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Coert van Gemeren

Modeling Dyadic Human Interactions: A study of methods for training pose+motion models of fine-grained face-to-face interactions in unsegmented videos

Een dyadische interactie is een wisselwerking van gedragingen die plaatsvinden tussen twee mensen. In dit proefschrift wordt een computermodel beschreven dat fijnmazige dyadische interacties kan lokaliseren en herkennen. Daarbij moet men onder andere denken aan handen schudden en omhelzen. Binnen de artificiële intelligentie worden dergelijke taken veelal aangeduid als menselijke interactieherkenning. Onze methode kan uit een video met bijbehorende metadata van de houdingen van de mensen betrokken bij de interacties op het beeld, leren hoe dyadische interacties automatisch herkend moeten worden. In plaats van de nadruk te leggen op interacties die visueel veel van elkaar verschillen, zoals schoppen en slaan, kijken wij naar interacties met een hoge visuele gelijkenis, zoals het schudden van handen, omhelzen of het doorgeven van een voorwerp. We hebben in het bijzonder aandacht voor de fijnmazige verschillen tussen dit soort interacties. Bij de interacties die we in dit proefschrift bekijken is er veelal sprake van lichamelijk contact, maar onze methode beperkt zich hier in principe niet toe.

Begindatum en -tijd
5 juni 2019 12:45
Einddatum en -tijd
5 juni 2019 13:45
Promovendus
C.J. van Gemeren
Proefschrift
Modeling Dyadic Human Interactions: A study of methods for training pose+motion models of fine-grained face-to-face interactions in unsegmented videos
Promotor(es)
prof. dr. R.C. Veltkamp
Co-promotor(es)
dr.ir. R.W. Poppe