1 juni 2017 van 09:30 tot 17:00

Misdaadcongres 2017: Strafrecht en stoornis

Op donderdag 1 juni 2017 vindt het derde Misdaadcongres plaats in Utrecht, met als onderwerp: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en voor mensen met een geestelijke stoornis.

flyer Misdaadcongres 2017

Wie onder invloed van een geestelijke stoornis een misdaad begaat, wordt anders gestraft dan de volkomen gezonde dader. In plaats van of naast een gevangenisstraf wordt dan bijvoorbeeld een tbs-maatregel opgelegd. Wie aan een stoornis lijdt, kan niet altijd (volledig) verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedragingen, zo is de gedachte.

Dit uitgangspunt lijkt tegenwoordig onder druk te staan. Oplegging van de tbs-maatregel roept steeds vaker vanuit de samenleving het commentaar op dat de veroordeelde ‘er makkelijk mee wegkomt’; er zou namelijk ook een flinke gevangenisstraf moeten worden opgelegd.

Ook veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben hun effect op de instroom van mensen met een stoornis in de strafrechtsketen. Politie en justitie lijken steeds vaker te worden geconfronteerd met verwarde mensen die bij eerder ingrijpen wellicht niet in het strafrecht zouden zijn beland.

Verder rijst steeds vaker de vraag op wat herstelrecht kan betekenen in het geval van geestelijk gestoorde daders. Herstelrechtelijke initiatieven krijgen in Nederland steeds meer aandacht en ruimte en het belang van ervan voor de verwerking van leed door het slachtoffer, maar ook voor de resocialisatie van de dader mag niet worden onderschat. Maar wat zijn de mogelijkheden tot herstel als sprake is van een dader met een geestelijke stoornis?

Dit alles vraagt om een herbezinning op de vraag hoe wij nu eigenlijk moeten omgaan met geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging, niet alleen in de opsporings- en berechtingsfase, maar ook in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van mensen voor de door hen gepleegde misdaden? En wat is de verantwoordelijkheid van de samenleving? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het derde Misdaadcongres.

Programma en workshops

Het Misdaadcongres bestaat uit een ochtendprogramma met plenaire lezingen en een middagprogramma met onder meer twee workshoprondes. Bij het aanmelden kunt u aangeven wat uw eerste en tweede keuzes voor deze rondes zijn.

Bekijk het programma en overzicht van workshops (pdf).

Organisatoren

Stichting Mens en Strafrecht en Centrum voor Justitiepastoraat in samenwerking met de Universiteit Utrecht, Tilburg University, Maastricht University en Universiteit Leiden.

Begindatum en -tijd
1 juni 2017 09:30
Einddatum en -tijd
1 juni 2017 17:00
Entree
45 € p.p. (studenten en aio's gereduceerd tarief 25 € p.p.)