Van 3 juli 2012 19:00 tot 6 juli 2012

Symposium & Congres

'Minding Animals': Internationaal congres over dierwelzijn en mens-dierrelaties

Van dierenpolitie tot megastallen: onze omgang met dieren kent vele kanten. De Universiteit Utrecht organiseert van 3 tot 6 juli de internationale ‘Minding Animals’ conferentie 2012. Aan bod komen verrassende nieuwe wetenschappelijke inzichten over dieren, controversiële maatschappelijke vraagstukken rond diergebruik en representaties van de mens-dierrelatie in kunst en cultuur.

Nederland is toe aan een nieuwe vorm van discussiëren over dierenwelzijn, aldus experts van de Universiteit Utrecht. “Nederland is wereldspeler als het gaat om dierenwelzijn. Laten we dan eindelijk eens een dialoog voeren waarin argumenten, emoties en feiten op een inzichtelijke manier op de proef worden gesteld”, stellen prof. dr. Frauke Ohl (hoogleraar Dierenwelzijn, faculteit Diergeneeskunde) en prof. dr. Marcus Düwell (directeur Ethiek Instituut, faculteit Geesteswetenschappen). Zij zijn mede-organisatoren van het congres.

Goede bedoelingen, verkeerde beslissingen

Ohl: “We doen en denken vaak met de beste bedoelingen, de verkeerde dingen als het gaat om dieren. En met de gebruikscontext veranderen mensen nogal van morele opvattingen. Een goed voorbeeld is hoe we aankijken tegen de rat als huisdier, als proefdier en als plaagdier. Dat maakt het lastig om te komen tot een consistent beleid. Het is belangrijk in Nederland te komen tot een dialoog waarin de verschillende partijen in diverse dierenwelzijnsissues elkaar vanuit gedeelde uitgangspunten vinden. Op basis van die uitgangspunten kun je vervolgens handvatten gaan ontwikkelen om te komen tot het best mogelijke beleid, waarbij het belang van zowel mens als dier gerespecteerd wordt.”

Vooraanstaande sprekers

Het programma omvat onder meer publiekslezingen door Nobelprijswinnaar John Coetzee en Marc Bekoff (emeritus hoogleraar diergedrag). Op het congres wordt gesproken door onder andere de filosoof Peter Singer, de politicologen Robert Garneren Will Kymlicka, de historica Harriet Ritvo, en de oprichter van ‘Animals Asia’ Jill Robinson.

Er zijn parallelsessies over zeer uiteenlopende onderwerpen, waaronder: hoe meet je dierwelzijn, positieve emoties bij dieren, ethiek en wetgeving, en dieren in kunst en literatuur.

De Universiteit Utrecht is hét kenniscentrum voor dierwelzijn en mens-dierrelaties. Hier wordt expertise op het gebied van diergeneeskunde en ethiek gebundeld om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken. Wetenschappers van het Ethiek Instituut (faculteit Geesteswetenschappen) en de faculteit Diergeneeskunde werken samen in de organisatie van het congres.

Begindatum en -tijd
3 juli 2012 19:00
Einddatum en -tijd
6 juli 2012