Van 21 juni 2018 09:30 tot 22 juni 2018 16:00

Medicine, Science, and New Regimes of Accountability: Governance in the Second Half of the Twentieth Century

Deze workshop verkent het veranderende bestuur van de geneeskunde en de biomedische wetenschappen in de tweede helft van de twintigste eeuw. In deze periode veranderde de professionele rol van artsen en wetenschappers in ontwikkelde landen radicaal. Waar ze tot in de jaren vijftig een hoge mate van autonomie hadden om te beslissen welk soort interventies in hun onderzoek en praktijk was toegestaan, werden ze in de jaren daarna steeds meer opgeroepen om hun gedrag in formeel gearrangeerde settings te rechtvaardigen.

Deze workshop is bedoeld om de balans op te maken van het onderzoek naar naoorlogse governance van de geneeskunde en de biomedische wetenschappen en om een gemeenschap samen te brengen van mensen die graag nadenken over de doelen en grenzen van de geneeskunde en de wetenschap en hun positie in laatmoderne samenlevingen.

Begindatum en -tijd
21 juni 2018 09:30
Einddatum en -tijd
22 juni 2018 16:00