Van 7 mei 2019 10:00 tot 25 juni 2019 21:00

Masterclass Organiseren om te presteren

Met de opkomst van New Public Management kwam nadrukkelijker aandacht voor het leveren van prestaties door organisaties met een publieke functie. Zowel in de vorm van output als outcome. De meer zakelijke en bedrijfsmatige benadering werkt ook door in het HRM-beleid van organisaties met een publieke functie. Hierin komt meer aandacht voor de ‘performance’ van de organisatie en daarmee van de professionals. Deze professionals krijgen te maken met resultaatgericht werken en het afleggen van verantwoording hierover. Bij management van publieke vraagstukken hoort ook inzicht hebben in de financiële kant van de zaak: de verantwoording over de geleverde prestaties betreffen eveneens de kosten en opbrengsten daarvan. Daarnaast worden alle organisaties, dus ook organisaties met een publieke functie, meer en meer informatiegedreven systemen. Onderdeel van de bedrijfsvoering vormt dan ook het vastleggen, verzamelen en analyseren van informatie. 

In de vierdaagse masterclass Organiseren om te presteren (start mei 2019) leert u organisatieprocessen binnen dienstverlenende organisatie te doorgronden en meer output- en outcomegericht in te richten. Verder krijgt u inzicht in de financiële huishouding van organisaties met een publieke functie en leert u hoe u vanuit de rol van manager kunt sturen op informatiestromen en financiën.

Meer weten?

Meer informatie over deze masterclass treft u op onze website en in de brochure

Begindatum en -tijd
7 mei 2019 10:00
Einddatum en -tijd
25 juni 2019 21:00