28 november 2019 van 10:00 tot 21:00

Masterclass Managen van publieke vraagstukken

Maatschappelijke, internationale en technologische ontwikkelingen vormen uitdagingen voor overheden en organisaties in het publieke domein. De economische crisis, de vluchtelingenproblematiek en de voortgaande digitalisering zijn daar voorbeelden van. Deze uitdagingen vragen om tijdige en effectieve herkenning en erkenning. Ze komen immers niet altijd 'gelegen', zijn bovendien vaak doordrenkt van onzekerheid (wat is er nu echt aan de hand?) en ambiguïteit (wat betekent het, wat moeten we ervan vinden?). Het bestaansrecht van organisaties met een publieke functie is afhankelijk van de mate waarin deze organisaties antwoorden en oplossingen weten te vinden voor de genoemde uitdagingen. Of, in navolging van Moore (1995), in hoeverre organisaties met een publieke functie waarden weten te creëren. 

In deze vierdaagse module leert u omgevingsdynamiek te herkennen en te hanteren. Daarnaast leert u organisaties met een publieke functie te positioneren in het krachtenveld waarin zij verkeren. 

Meer weten?

Meer informatie over deze masterclass vindt u op onze website of in de brochure.

Begindatum en -tijd
28 november 2019 10:00
Einddatum en -tijd
28 november 2019 21:00