5 maart 2019 van 10:00 tot 21:00

Masterclass Leiderschap in perspectief

Om publieke vraagstukken te kunnen managen dienen managers van organisaties met een publieke functie drie logica's te kunnen hanteren: prestatielogica, politieke logica en professionele logica. Bij het hanteren van deze logica's kan de manager voor dilemma's komen te staan. Dit vraagt om het kunnen maken van ethische afwegingen. Daarnaast dienen ze te beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Naast deze functionele component heeft de rol van manager ook een persoonlijke component. Het gaat daarbij om de vraag: wie ben ik als manager? Wat zijn mijn kwaliteiten en competenties?

In deze module reflecteert u op uw persoonlijk leiderschap en leert u op een integere manier de spanningsvelden, paradoxen en dilemma's hanteren die u als manager binnen een organisatie met publieke functie kunt tegenkomen.

Meer weten?

Meer informatie over deze masterclass vindt u op onze website en in de brochure.

Begindatum en -tijd
5 maart 2019 10:00
Einddatum en -tijd
5 maart 2019 21:00