19 september 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Lotte van Andel

Massabalans en metabolietprofilering van de nieuwe antikankergeneesmiddelen plitidepsin, lurbinectedine en niraparib.

Massa balans studies zijn de ideale studies om farmacokinetische eigenschappen, zoals absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie (ADME), van nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken. Deze informatie moet beschikbaar zijn voordat registratie van het medicijn aangevraagd kan worden bij de betrokken autoriteiten. ADME eigenschappen van medicijnen zijn belangrijk om te onderzoeken, zeker wanneer een geneesmiddel een smalle therapeutische breedte heeft. Daarnaast kunnen deze gegevens waardevol zijn bij het optimaliseren van behandelstrategieën en bij het voorspellen van schadelijke metabolieten. Dit proefschrift beschrijft massa balans studies van drie nieuwe geneesmiddelen: plitidepsin, lurbinectedine en niraparib. Tijdens deze klinische studies werd het geneesmiddel gelabeld met radioactiviteit en toegediend aan kankerpatiënten. Door middel van het meten van de radioactiviteit in urine en feces is bepaald in welke mate uitscheiding via de feces en urine plaatsvindt. Uit dit onderzoek is gebleken dat plitidepsin voornamelijk wordt uitgescheiden in de ontlasting en sterk wordt gemetaboliseerd. Van de totale dosering toegediend aan patiënten is slechts 2.3% en 4.5% onveranderd uitgescheiden in respectievelijk de feces en de urine. Lurbinectedine wordt ook bijna in zijn geheel uitgescheiden in de feces: gemiddeld wordt 88.7% van de totale dosering hierin teruggevonden, en slechts 5.57% in de urine. Voor niraparib spelen zowel de urine en de ontlasting een grote rol.

Al met al, beschrijft dit proefschrift vele verschillende aspecten van farmacologische studies in de mens. Hopelijk zal het leiden tot een beter begrip van de farmacologie van deze geneesmiddelen en leidt het uiteindelijk naar betere, veiligere toepassingen in kanker patiënten.

Begindatum en -tijd
19 september 2018 14:30
Einddatum en -tijd
19 september 2018 15:30
Promovendus
L. van Andel
Proefschrift
Human mass balance and metabolite profiling studies of the new anticancer agents plitidepsin, lurbinectedin and niraparib
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Beijnenprof. dr. J.H.M. Schellens
Co-promotor(es)
dr. H. Rosing