tot

Lustrumbijeenkomst: beter aanbesteden in 2022

Vijf jaar geleden startte de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie met Executive onderwijs op het gebied van aanbesteden en inkoop. Ter ere van het eerste lustrum wordt op vrijdag 23 juni 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor alumni en hun collega's.

De lustrumbijeenkomst staat in het teken van de toekomst van publieke inkoop en aanbesteden: wat is essentieel om in 2022 beter in te kopen en aan te besteden? 

  • Genodigden: alumni van opleidingen Aanbestedingsrecht en hun collega's
  • Datum: vrijdag 23 juni 2017
  • Tijd: 15:00 tot 17:20 uur met aansluitend een netwerkborrel
  • Locatie: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht
  • Kosten: kosteloos na aanmelding. Bij een 'no-show’ wordt €75 in rekening gebracht.
    Maximaal 80 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden

Programma

14:30 – 15:00

Feestelijke ontvangst 

15:00 - 15:05

Opening door prof. E.R. Manunza

DEEL I:

Beter Aanbesteden in 2022

15:05 – 15:30

‘Het landelijk akkoord Beter Aanbesteden’

drs. Matthijs Huizing,
Aanjager Traject ‘Beter Aanbesteden’, Ministerie van Economische Zaken

Met het traject ‘Beter Aanbesteden’ is het Ministerie van Economische Zaken afgelopen september gestart om de beeldvorming rondom aanbesteden te verbeteren, kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten te vergroten en meer aandacht te genereren voor het vakmanschap van de inkoper. Wat zijn de tot nu toe geïdentificeerde aandachtspunten en mogelijke oplossingen? Wat mag niet ontbreken in het landelijk akkoord om de aanbestedingspraktijk te verbeteren?

15:30– 16:00

Effectieve regelgeving als uitgangspunt voor Beter Aanbesteden’

Prof. mr. Jan-Michiel Hebly
Universiteit Leiden; Advocaat, Houthoff Buruma; Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Verbetering van de Aanbestedingswet 2012 is niet als doelstelling geformuleerd in het traject ‘Beter Aanbesteden’. Wet- en regelgeving veroorzaken niettemin de nodige problemen in de aanbestedingspraktijk. Welke  wijzingen zijn alsnog gewenst om beter te kunnen aanbesteden in 2022?

16:00 – 16:25

‘Aanbesteden en inkopen als maatschappelijk sturingsinstrument: de PPRC visie op onderzoek en onderwijs’

Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen
PPRC leiding

De overheid heeft een verscheidenheid aan (rechts)instrumenten tot haar beschikking om de EU 2020 strategische beleidsdoelstellingen uit te voeren als innovatie, duurzaamheid en sociaal beleid: subsidies, concessies, (schaarse) vergunningen, publieke samenwerkingsvormen (en inbestedingen) of overheidsopdrachten. Het blijft vaak voor overheden onduidelijk wanneer ze het een dan wel het andere (rechts)instrument het beste kunnen inzetten en welke voor- en nadelen daar aan verbonden zijn. Hoe zit het specifiek met aanbestedingen en hoe kunnen binnen reguliere aanbestedingen deze doelstellingen op de meest effectieve wijze worden gerealiseerd?

16:25 – 16:35

Pauze

DEEL II:

Pitchen voor Beter Aanbesteden

16:35– 16:50

‘Pitch 1: In de Aanbestedingswet 2012 dient geen ruimte te zijn voor private inbreng in publiek-publieke samenwerkingsverbanden’

mr. Willem A. Janssen
Docent en promovendus, PPRC

16:50 – 17:05

‘Pitch 2: Het nieuwe verlichte regime voor sociale diensten in de Aanbestedingswet 2012 is een drama voor zowel zorginkopers als zorgaanbieders’
          
Ir. Niels Uenk
Onderzoeker en promovendus, PPRC

17:05 – 17:20

‘Pitch 3: Om effectief maatschappelijk beleid te voeren is kennis van de Aanbestedingswet 2012 noodzakelijk’

mr. Gerrieke Bouwman
Docent en promovenda, PPRC

17:20

'Officiële overhandiging 'Aanbestedingsrecht voor Overheden' (5de druk) door mr. Maurice Essers aan prof. Elisabetta Manunza

17:20 - 18:00

Afsluiting en rinfresco

Alvast meer lezen over de onderwerpen van het programma?

1e lustrum 

Vijf jaar geleden startte de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie in aanvulling op het bestaande aanbod met vernieuwend Executive onderwijs op het gebied van aanbesteden en inkoop. Inmiddels zijn honderden professionals opgeleid die werkzaam zijn bij de overheid, in de advocatuur of in het bedrijfsleven.

Op dit moment biedt Executive onderwijs twee programma’s aan:

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze bijeenkomst? Neem vrijblijvend contact op met Inge Brinkman: 030 253 9088, i.n.brinkman@uu.nl

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht
Aanmelden

Aanmeldformulier