22 maart 2019 van 11:45 tot 13:30

Lunch en Paneldiscussie: The Value of the Commons

© iStockphoto.com

Op vrijdag 22 maart organiseert het onderzoeksproject Private Property and Political Power in a Liberal Democratic Society (NWO) een paneldiscussie over de commons en regimes van gedeeld eigendom. Hierbij wordt ook een lunch geserveerd. Alle geïnteresseerden zijn uigenodigd om de lunch en paneldiscussie bij te wonen. De voertaal is Engels.

Gedeeld eigendom in een open samenleving

We besturen veel van de natuurlijke bronnen in de wereld door middel van zogenoemde ‘common property regimes’, oftewel gedeeld eigendom regimes. In deze eigendomsvorm, creëren de gebruikers van een natuurlijke bron zelf regels en letten ze erop dat de regels worden nageleefd. Zo voorkomen ze dat de bron (bijvoorbeeld een bos) wordt uitgeput. Waarom is deze eigendomsvorm waardevol? En welke lessen kunnen we hiervan leren, voor het bestuur van stedelijke “bronnen” en voorzieningen? Kunnen burgers misschien op een soortgelijke manier samenwerken? Deze en andere vragen komen aan bod in de discussie. Er zal ook veel ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek.

Programma

11:45 uur        Inloop en lunch
12:15 uur        Begin paneldiscussie
13:30 uur        Einde paneldiscussie

sprekers

Erling Berge is emeritus professor in Sociologie aan de Norwegian University of Science and Technology. Zijn onderzoek richt zich nu al jaren op verschillende eigendomsvormen in Europa en hun effect op natuurlijke bronnen.

Hanoch Dagan is professor in Rechtsgeleerdheid aan Tel Aviv University. Hij heeft uitgebreid geschreven over eigendom vanuit een filosofisch en een juridisch perspectief.

Albert Weale is emeritus professor in Politieke Theorie aan University College London. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het snijvlak tussen politieke filosofie en publiek beleid. Recent heeft hij geschreven over democratische theorie. 

Begindatum en -tijd
22 maart 2019 11:45
Einddatum en -tijd
22 maart 2019 13:30
Entree
Gratis toegang (inclusief lunch)