3 april 2019 om 14:30

Promotie Simone Weidner

Linking microbial community assembly and function: diversity, multitrophic interactions and post-disturbance microbiome reassembly

Microben zijn de motoren van terrestrische ecosystemen. Ze mobiliseren voedingsstoffen, bevorderen de plantengroei en onderdrukken plantenziekten. Diverse microbiële gemeenschappen staan echter onder verhoogde druk als gevolg van intensieve landbouwpraktijken, evenals meer frequente en ernstige klimaatextremen, zoals droogte of overstromingen. Om de bodemvruchtbaarheid te beschermen, is het daarom belangrijk om te begrijpen hoe microbiële diversiteit het functioneren van de bodem beïnvloedt en hoe dit wordt beïnvloed door verstoringen.

In dit proefschrift heb ik onderzocht hoe bacteriële diversiteit, multitrofe interacties en herstructurering na verstoring van de gemeenschap het functioneren van de microbiële gemeenschap beïnvloeden.

Bacteriële diversiteit bleek de groei van plantengroei positief te beïnvloeden via verhoogde mobilisatie van voedingsstoffen. Verder kunnen interacties van bacteriën met andere bodemorganismen, zoals protisten die voeden aan bacteriën, het effect van nuttige bacteriën moduleren door de bacteriële productie van secundaire metabolieten te verhogen. Er wordt ook gesuggereerd dat een geringe verstoring van de bacteriële gemeenschap of het creëren van niches het vestigingssucces van nuttige bacteriën in de bodem en in de wortelzone (de rhizosfeer) verder kan vergroten.

Sterke verstoringen van microbiële gemeenschappen in de grond verminderden niet alleen de diversiteit van de bodembacteriën, maar selecteerde ook voor langzaam groeiende organismen met een hoge efficiëntie. Verder beperkte de afname van de bodemdiversiteit de bacteriële gemeenschappen die de worteloppervlakten van planten kunnen koloniseren. Dit illustreert de langdurige effecten van verstoringen op ecosystemen, zelfs na duidelijk herstel.
Samengevat, de resultaten van dit proefschrift benadrukken het potentieel van het gebruik van consortia met meerdere soorten voor het verbeteren van de vestiging en het functioneren van plant-gunstige microben in de rhizosfeer. en illustreren de langetermijneffecten die verstoringen kunnen hebben op de bodem en microbiële gemeenschappen van de rhizosfeer.

Begindatum en -tijd
3 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
3 april 2019 14:30
Promovendus
S. Weidner
Proefschrift
Linking microbial community assembly and function: diversity, multitrophic interactions and post-disturbance microbiome reassembly
Promotor(es)
prof. dr. G.A. Kowalchuk
Co-promotor(es)
dr. A.L.C. Jousset