27 augustus 2018 van 19:00 tot 21:30

Impacts of Sea Level Rise from Past to Present

Lezingen- en debatavond over zeespiegelstijging

In het verleden heeft zeespiegelstijging een cruciale rol gespeeld in de vorming van de kustgebieden die momenteel bewoond worden door de mens. Ook Nederland is het product van tienduizend jaar zeespiegelstijging. Dit laaggelegen gebied is inmiddels wereldberoemd vanwege de uitgestrekte polders en het dijkennetwerk dat nodig is om het gebied veilig en droog te houden.

Maar wat staat kustgebieden zoals Nederland te wachten met het oog op de huidige en toekomstige stijgende zeespiegel? Hoe gaan we hiermee om, hoe gaat dat in andere landen, en wat valt er van elkaar te leren?

Tijdens deze lezingen- en debatavond zullen deskundigen hierover met elkaar in gesprek gaan. Zij zullen een overzicht geven over hoe in Nederland en wereldwijd met de invloed van de stijgende zeespiegel wordt omgegaan. De avond eindigt met een debat, waar de sprekers onderling en met het publiek zullen discussiëren over hoe om te gaan met deze problematiek. De avond zal in goede banen worden geleid door dr. Peter Kuipers Munneke, weerman van de NOS en poolonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. De voertaal is Engels.

Programma
  • 19.00  Welkom met koffie/thee
  • 19.30  Opening door Prof. dr. P. Hoekstra (UU, decaan faculteit Geowetenschappen)
  • 19.35  Dr. Bas de Boer (UU, IMAU): Stand van zaken zeespiegelonderzoek
  • 19.50  Dr. Michiel van der Meulen (TNO): Zeespiegel invloed op de Delta
  • 20.10  Dr. Roderik van de Wal (UU, IMAU): Zeespiegelverandering in de toekomst
  • 20.30  Dr. Marjolijn Haasnoot (Deltares): Maatschappij en zeespiegelstijging
  • 20.45  Paneldiscussie
  • 21.15 Ontmoet de pers/publiek/wetenschapper (hapjes & drankjes)

Deze debatavond is onderdeel van de wetenschappelijke conferentie 'Impacts of sea-level rise from past to present' die deze week in Utrecht plaatsvindt.

Begindatum en -tijd
27 augustus 2018 19:00
Einddatum en -tijd
27 augustus 2018 21:30