10 april 2018 van 14:00 tot 15:00

Lezing Yvonne Vermijn: Een plaatje met een praatje. Middeleeuwse geschiedschrijving in woord en beeld

Op dinsdag 10 april 2018 zal Yvonne Vermijn (Utrecht Centre for Medieval Studies) een lezing houden getiteld Een plaatje met een praatje: middeleeuwse geschiedschrijving in woord en beeld.

De veertiende en vijftiende eeuw zijn de bloeiperiode van de Franstalige geschiedschrijving. Talloze prachtige handschriften werden vervaardigd met daarin kronieken en chansons de geste, in proza of in vers, vaak geïllustreerd met kleurrijke miniaturen, en dat alles in opdracht van de hoogste adel. De aandrang om het verleden vast te leggen was kennelijk groot.

Tekst en beeld

Bij het bekijken van de handschriften moeten we echter onthouden dat historiografie niet alleen een kijkje biedt in de geschiedenis die in de teksten beschreven wordt: het is evengoed een reflectie van de momenten waarop de teksten geschreven werden en de manuscripten gemaakt. Aan de hand van enkele Bourgondische handschriften die in de tentoonstelling te zien zijn, zal in deze lezing worden onderzocht hoe tekst en beeld elkaar versterken en het manuscript verheffen tot politiek instrument.

Lezingenreeks

Dit is de vierde van een serie lezingen van specialisten van het Utrecht Centre for Medieval Studies in het randprogramma van de tentoonstelling Magische Miniaturen in Museum Catharijneconvent. Andere UCMS- lezingen vinden plaats op 15 mei en 22 mei 2018.

Begindatum en -tijd
10 april 2018 14:00
Einddatum en -tijd
10 april 2018 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.