22 mei 2019 van 15:15 tot 17:00

Lezing: Postcolonial Perspectives on War and Security

Dr. Sarah Bertrand
Dr. Sarah Bertrand

Op 22 mei zullen het Global Governance and Globalisation Cluster van de afdeling Geschiedenis van de internationale betrekkingen en het European Research Council (ERC) SECURE-team een lezing organiseren met de titel: Postcolonial Perspectives on War and Security.

De sprekers zijn prof. dr. Tarak Barkawi en dr. Sarah Bertrand van de London School of Economics and Political Science. Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) zal fungeren als discussiant. De lezing zal worden geleid door dr. Ozan Ozavci (Geschiedenis van de internationale betrekkingen).

Oorlogservaringen

Tijdens het evenement zullen de sprekers praten over de verschillen tussen Westerse en niet-Westerse oorlogservaringen. Ook zal in worden gegaan op hoe we in de huidige tijd de concepten 'oorlog' en 'veiligheid' in een globaal perspectief moeten plaatsen.  

De lezing zal plaatsvinden in het Engels.

Begindatum en -tijd
22 mei 2019 15:15
Einddatum en -tijd
22 mei 2019 17:00
Entree
Gratis entree