10 december 2018 van 20:00 tot 22:00

Lezing over het ethisch perspectief op dure geneesmiddelen door dr. Ghislaine van Thiel in Meppel

Ghislaine van Thiel

Solidariteit in de zorg voor zieken is een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving, maar staat ook onder druk door zorgen over de kostenstijging. De overheid heeft tot taak het realiseren van een gezondheidszorgbeleid dat enerzijds een grote mate van solidariteit omvat en anderzijds voor de samenleving betaalbaar en aanvaardbaar blijft. Dit is in de kern een zaak van rechtvaardige verdeling van schaarse middelen, en daarmee een ethisch vraagstuk.

In deze lezing zal dr. Ghislaine van Thiel, medisch ethicus UMC Utrecht, vanuit het ethische perspectief  kijken naar maatregelen voor het omgaan met (extreem) dure medische behandelingen die het leven van mensen met ernstige ziekte (mogelijk) verlengen of verbeteren. Het zal gaan over kansen bieden en grenzen stellen.

Op maandag 12 november zal een eerste lezing over de geneesmiddelenmarkt in Meppel plaatsvinden. Lees hier meer over deze lezing van prof. dr. Bert Leufkens. Bij het aanmelden kunt u kiezen voor het voordelige combi-ticket voor beide lezingen.

Begindatum en -tijd
10 december 2018 20:00
Einddatum en -tijd
10 december 2018 22:00
Entree
€ 12,50 voor Vrienden, € 15,- voor alle anderen.