15 augustus 2019 van 14:00 tot 15:00

Lezing: Oude schrijvers

Wilhelmus à Brakel 1635-1711). Bron: Wikimedia
Wilhelmus à Brakel 1635-1711). Bron: Wikimedia

Op 15 augustus vindt de lezing Oude schrijvers plaats met dr. Jo Spaans (Religiewetenschap). De ‘oude schrijvers’ zijn een bijzonder genre uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. De boeken zijn herkenbaar orthodox en nog steeds erg populair bij refo's.

Niet-refo’s hebben over dergelijke literatuur gelezen in Knielen op een bed violen. Jan Siebelink maakt er in die roman niet bepaald reclame voor. Wie zich in de ‘oude schrijvers’ verdiept zal ontdekken dat veel van deze boeken verrassend interessant zijn.

Gereformeerde leer

Veel van de auteurs waren geleerde predikanten en hoogleraren in de theologie. Zij leefden in tijden van snelle verandering op allerlei gebied, vooral in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zij verdedigden de gereformeerde leer tegen aanvallen van buitenaf en werkten die zo uit dat hij een antwoord kon blijven bieden op nieuwe vragen. Zij putten daarvoor ook uit nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarmee zijn hun boeken een belangrijke bron voor de religie- en cultuurgeschiedenis.

Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel vormt het uitgangspunt voor deze lezing. Hij is een mooi voorbeeld van een geleerde predikant die midden in het levendige theologische landschap van zijn tijd stond. Zijn Redelyke godts-dienst (1700) was gedurende heel de achttiende eeuw een bestseller, en is nog altijd verkrijgbaar. De laatste Nederlandse editie, in een eigentijdse hertaling, verscheen in 2016. Het boek is vertaald tot in het Chinees.

Wie was deze man? Hoe bijzonder of gewoon was hij vergeleken met andere theologische auteurs? Wat was er zo aantrekkelijk aan de Redelyke godts-dienst in zijn eigen tijd? Wie lazen hem en die andere oude schrijvers toen? En waarom lezen refo’s èn cultuurhistorici hen vandaag de dag nog steeds?

Dr. Jo Spaans

Over de spreker

Jo Spaans is universitair hoofddocent voor de geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceert over religieuze culturen in de Nederlandse Republiek.

Bij ons in de Biblebelt

De lezing is onderdeel van de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt, die van 7 juli tot 22 september te zien is in het Museum Catharijneconvent.

 

Begindatum en -tijd
15 augustus 2019 14:00
Einddatum en -tijd
15 augustus 2019 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling