20 maart 2018 van 14:00 tot 15:00

Lezing Marco Mostert: De oudste Nederlandse ‘portretten’?

De graaf en gravin van Holland in het Evangeliare van Egmond. Bron: Wikimedia Commons

Op dinsdag 20 maart 2018 zal prof. dr. Marco Mostert (Utrecht Centre for Medieval Studies) een lezing houden getiteld De oudste Nederlandse ‘portretten’?

Evangeliare van Egmond

Het Evangeliare van Egmond bevat een afbeelding waarop de graaf en gravin van Holland zijn afgebeeld, die het evangeliare als geschenk op het altaar van het klooster Egmond leggen. Sommigen zagen hierin de oudste ‘portretten’ van Nederlanders. Het handschrift zelf, uit de negende eeuw, zal het grafelijk paar wel in Vlaanderen gekocht hebben. Met de toevoeging van het beroemde dubbelblad, uit het midden van de tiende eeuw, gaven ze het handschrift aan hun familieklooster in de duinen bij Alkmaar.

Oudste verluchte handschrift

Het evangeliare van Egmond, halverwege de tiende eeuwe een tweedehandsje, is voor zover bekend het oudst bekende verluchte handschrift uit de zuidelijke Nederlanden dat in de noordelijke Nederlanden terecht kwam. Waarom koos het grafelijk paar voor dit handschrift? Kon men in Holland een dergelijk handschrift niet maken? Of anders tenminste in Utrecht? Daar schreef men immers al geruime tijd teksten die in boekvorm circuleerden. En waarom moeten we tot de tiende eeuw wachten voordat we dergelijke afbeeldingen uit Holland tegenkomen?

Lezingenreeks

Dit is de derde van een serie lezingen van specialisten van het Utrecht Centre for Medieval Studies in het randprogramma van de tentoonstelling Magische Miniaturen in Museum Catharijneconvent. Andere UCMS- lezingen vinden plaats op 10 april, 15 mei en 22 mei 2018.

Begindatum en -tijd
20 maart 2018 14:00
Einddatum en -tijd
20 maart 2018 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.