Lezing door filosoof dr. Keekok Lee over cultuur/natuur dualisme in de Westerse wereld

tot
Dr. Keekok Lee

Cultuur/natuur dualisme in de Westerse wereld

De traditie van de filosofie bestaat uit verschillende stromingen, waarvan de belangrijkste, naar mijn mening, die van het Dualisme is, die kan worden teruggevoerd op Descartes als de pionier ervan. Men moet onderscheid maken tussen het Cartesiaanse model zelf en latere versies die daarvan afwijken. Alle vormen van de doctrine hebben echter te maken met een paar polaire tegenstellingen, zoals Ziel/Geest enerzijds en Lichaam anderzijds. Het ene lid van het paar wordt bevoorrecht en het andere gedegradeerd. Zo wordt in het contrastpaar Cultuur/Natuur de Cultuur (menselijk) bevoorrecht boven de Natuur (niet-menselijk). Met andere woorden, in deze context leidt Dualisme tot de viering van Antropocentrisme, wat op zijn beurt leidt tot de moderne houding sinds de opkomst van de moderne wetenschap en haar technologie om de natuur te domineren, te manipuleren en te controleren om onze eigen doelen en doeleinden te dienen. Het Dualistisch Denken is in wezen hiërarchisch van aard met een superieure/officiersklasse en een inferieure/subalterne klasse.

Korte biografie

Dr. Keekok Lee is een gepensioneerd filosofe van de Universiteit van Manchester die heeft gedoceerd en gepubliceerd over een fenomenaal scala van domeinen: van recht, genetica en geneeskunde, het milieu, technologie en Chinese filosofie.  Details over haar werk zijn hier te vinden: http://www.keekoklee.org

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 25 - Room 002 - Utrecht
Entree
Gratis deelname
Aanmelden

Deze lezing zal in hybride vorm plaatsvinden. Hier is de link om het evenement aan uw agenda toe te voegen of om online deel te nemen: Teams.