29 januari 2019 van 14:00 tot 15:00

In Museum Catharijneconvent

Lezing 'De Relieken van de Domkerk'

Domkerk door Isen Majennt, Flickr cc 2.0

Op 29 januari houdt Ria Paroubek-Groenewoud (Ancient, Medieval, Renaissance Studies) een lezing over de relieken van de Domkerk in Museum Catharijneconvent. 

Al in het begin van de achtste eeuw werden de eerste relieken door Willibrord vanuit Rome naar de voorlopers van de Domkerk, de Salvatorkerk en de Maartenskerk, gebracht. In de daaropvolgende eeuwen werden daar veel andere relieken aan toegevoegd.

relieken in de domkerk

Bij de laatste inventaris in 1578 voordat de kerk overging in protestantse handen, werden meer dan veertig relieken geteld. Welke rol speelden relieken in het religieuze leven van de middeleeuwer? Van welke heiligen werden de overblijfselen in de Domkerk vereerd en waar kwamen ze vandaan? En wat gebeurde er na de Reformatie met de relieken van de Domkerk? Deze vragen zullen tijdens de lezing aan bod komen. 

Ria Paroubek-Groenewoud

Ria Paroubek-Groenewoud is scriba van de Domkerk en is bezig met de laatste fase van de Research Master ‘Ancient, Medieval and Renaissance Studies’ - track Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
29 januari 2019 14:00
Einddatum en -tijd
29 januari 2019 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling