9 december 2019 van 12:30 tot 13:30

Lezing: Concepts of 'honor' and 'loyalty' in the medieval beast epic

Reyneke Vosz de olde (1592). Bron: Wikimedia
Reyneke Vosz de olde (1592). Bron: Wikimedia

Op maandag 9 december vindt de laatste UCMS-lunchlezing van dit kalenderjaar plaats. Promovenda Irmgard Fuchs (Talen, Literatuur en Communicatie) presenteert haar onderzoek middels de lezing "Concepts of 'honor' and 'loyalty' in the medieval beast epic".

Irmgard Fuchs MA
Irmgard Fuchs

Gebaseerd op een gemeenschappelijke Oud-Franse versie verspreidde het verhaal van de sluwe vos zich over Europa in een Duitse traditie (Reinhart Fuchs) en een Nederlandse traditie (Van den vos Reynaerde, Reinaerts Historie). Alle drie de verhalen gaan over een conflict tussen een koning (leeuw) en zijn vazal (vos). Maar elk van de drie verhalen wijkt vooral af van de andere verhalen in de manier waarop het eindigt: de ene koning verliest zijn leven, de andere verliest zijn eer, en de derde maakt de vos lid van het machtscentrum. Deze lezing zal ingaan op enkele aspecten van het onderzoeksproject over de hoofse begrippen 'eer' en 'loyaliteit' in het Middelhoogduitse en het Middelnederlandse beestepos.

De voertaal van de lezing is Nederlands. Breng alstublieft uw eigen lunch mee. De organisatie zorgt voor koffie en thee.

Begindatum en -tijd
9 december 2019 12:30
Einddatum en -tijd
9 december 2019 13:30