16 juli 2019 van 14:00 tot 15:00

Lezing: Anna Maria van Schurman

Portrait of Anna Maria van Schurman by Michiel Jansz. Van Mierevelt en Jacob Willemsz. Delff III, 1637-8 (Museum Martena, Franeker)
Portrait of Anna Maria van Schurman by Michiel Jansz. Van Mierevelt en Jacob Willemsz. Delff III, 1637-8 (Museum Martena, Franeker)

Op 16 juli vindt de lezing Anna Maria van Schurman plaats in het Museum Catharijneconvent. Dr. Pieta van Beek (Vroegmoderne Literatuur) zal als spreker aanwezig zijn. zij zal vertellen over over de invloed die humaniste en theologe Anna Maria van Schurman (1607-1678) op haar leven en onderzoek heeft gehad. Pieta van Beek groeide op in een Biblebelt-gezin.

Driehonderd jaar na haar dood kwam Anna Maria van Schurman voor Pieta van Beek tot leven. Het was 1978 en de tentoonstellingen, artikelen en boeken die aan haar gewijd werden drongen ook door tot de Bijbelgordel in Rotterdam-Kralingen.

Meisjes mogen wel studeren

Vooral de historische roman van Dieuwke Winsemius Het grote geheim van Anna Maria van Schurman (1978) opende Pieta van Beek de ogen. Met dat boek in de hand kon zij haar ouders ervan overtuigen dat meisjes wèl mochten studeren en niet gedoemd waren tot een leven lang huishoudelijk werk. Sinds die tijd is Anna Maria van Schurman in min of meerdere mate in haar leven aanwezig en is ze de inspiratiebron voor haar studies en feministisch onderzoek.

Dr. Pieta van Beek
Dr. Pieta van Beek

Over de spreker

Pieta van Beek is wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Stellenbosch. Ze studeerde Nederlands (drs. 1987), Klassieke talen (dr. 1997), Ou Nabye Oosterse Studies (MA cum laude, 2004) en promoveerde op de Opuscula Hebraea, Graeca, Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman.

Bij ons in de Biblebelt

De lezing is onderdeel van de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt, die van 7 juli tot 22 september te zien is in het Museum Catharijneconvent.

Begindatum en -tijd
16 juli 2019 14:00
Einddatum en -tijd
16 juli 2019 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling